Chuyên mục: Thông tin chất liệu

Fiberstone

Fiberstone là chất liệu với sự kết hợp của polyeste, sợi thủy tinh, bột đá, cát và một số chất phụ gia an toàn khác. Sản phẩm làm từ fiberstone kế thừa sự cứng từ đá nhưng nhẹ hơn đá rất nhiều. Sản phẩm làm từ fiberstone còn được chống nứt bởi sợi thủy tinh.