Giao hàng

Giá của sản phẩm không bao gồm phí giao hàng.

Để tiết kiệm chi phí giao hàng cho khách hàng, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyến xe nhằm giao được nhiều hàng nhất. Chi phí vận chuyển sẽ được chia cho khách hàng.