Chậu composite Potto chữ nhật các kích thước và màu sắc

380,000 2,250,000 

Chất liệu: Composite chất lượng cao.

Bảo hành 2 năm. Xem thêm quy định về bảo hành.

  • 100 x 21 x 21
  • 100 x 40 x 45
  • 120 x 50 x 55
  • 50 x 20 x 20
  • 60 x 25 x 25
  • 70 x 21 x 21
  • 80 x 30 x 40
Xóa